Książki o koniach

Książki o koniach rzadko są dostępne w zwyczajnych księgarniach, gdyż tam głównie przeważają albumy ze zdjęciami. Początkujący jeźdźcy i profesjonaliści potrzebują natomiast bardziej specjalistycznej literatury dotyczącej jazdy konnej i dbania o konie. Zwłaszcza, że zwyczaje i sprzęty są poddawane ciągłym zmianom. Oprócz tego trenerzy chcą wykorzystać jak najlepiej potencjał konia oraz jeźdźców na wszelkich zawodach jeździeckich. Książki o koniach stanowią, więc istotny element wiedzy i szkolenia.

banner